PIW Lidzbark Warmiński
POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim
Strona Główna

Witamy na stronie:

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim

 

Najnowsze informacje:
Finanse
14 maja 2019

sprawozdanie finansowe 2018 sprawozdania finansowe 2019  

Przeczytaj całość...
Ogłoszenia o naborach – pracownicy, lekarze wyznaczeni
29 sierpnia 2018

Nabór na stanowisko specjalista ds. administracyjnych OSWIADCZENIE ogłoszenie o naborze 59688 Nabór na stanowisko specjalista ds. finansowo-płacowych ogłoszenie o naborze 59686 OSWIADCZENIE ogłoszenie o wyniku naboru nr 59688 ogłoszenie o wyniku naboru nr 59686   Nabór do wykonywania czynności służbowych na rok 2020     ogłoszenie o naborze Oświadczenie_kandydata_o_korzystaniu_z_pełni_praw_publicznych Podanie_o_wyznaczenie_2020 oświadczenie zleceniobiorcy Oświadczenie_kandydata_o_nieskazaniu_prawomocnym_wyrokiem  

Przeczytaj całość...
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
19 czerwca 2018

KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim. Siedzibą Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim ul. Ornecka 2d, 11-100 Lidzbark Warmińskim. […]

Przeczytaj całość...
Utylizacja materiału niebezpiecznego (SRM) i padłych zwierząt gospodarskich
27 stycznia 2017

Zgodnie z § 4, pkt3 RMRiRW z dnia 21.10.2010r Dz.U. z 2016r poz 885 , Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim przypomina o konieczności utylizowania materiału niebezpiecznego (SRM) powstałego przy uboju cieląt do 6 miesiąca życia oraz owiec i kóz (ubijanych w każdym wieku).

Przeczytaj całość...
Grypa ptaków
28 grudnia 2016

Apel do hodowców drobiu MRiRW oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Przeczytaj całość...
Afrykański pomór świń
23 grudnia 2016

Informacje odnośnie afrykańskiego pomoru świń

Przeczytaj całość...
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016