PIW Lidzbark Warmiński
POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim
Afrykański pomór świń

  1. Informacja dla leśników i myśliwych dotycząca ASF
  2. Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca ASF
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
  4. Ulotka ASF-Informacja dla podróznych wjeżdzających do Uni Europejskiej
  5. Link do TVP Olsztyn – Rolniczy raport: ASF ostrzeżenie – http://olsztyn.tvp.pl/16568665/asf-ostrzezenie (materiał rozpoczyna się w 2 min. 33 sek. programu)
  6. Decyzja wykonawcza komisji europejskiej z dnia 9 lutego 2016 r.zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, w odniesieniu do wpisów dotyczących Estonii, Litwy i Polski – czytaj dalej…
  7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsiz dnia 19 lutego 2016 r.w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików
  8. Decyzja wykonawcza komisji (UE) 2016/1452 z dnia 2 września 2016 dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do ASF w Polsce
  9. Mapa ognisk i przypadków ASF stan na 09.12.2016

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016