PIW Lidzbark Warmiński
POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim
Aktualności

ANTYBIOTYKI – ULOTKA

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii na rok 2017

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2016 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji

Przeczytaj całość...


Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016