PIW Lidzbark Warmiński
POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim
Grypa ptaków (AI)

Grypa ptaków (AI)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016