PIW Lidzbark Warmiński
POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016