PIW Lidzbark Warmiński
POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim
Schemat Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim

Regulamin Organizacyjny 02.10.2019

 

Schemat Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim 

 

POWIATOWY  INSPEKTORAT WETERYNARII w Lidzbarku warmińskim – 89 767 22 22

POWIATOWY  LEKARZ  WETERYNARII Marta Dorota Hinc – tel. 89 522 87 48

ZASTĘPCA  POWIATOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII Teresa Kacprzak – tel. 89 522 87 43

Zespół do spraw zdrowia zwierząt – tel. 89 522 87 46

Zespół  do spraw pasz i utylizacji. Ochrona zwierząt – tel. 89 522 87 49

Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności. IRZ – tel. 89 522 87 44, 89 522 87 45

Zespół do spraw finansowo-księgowych i administracyjnych – tel. 89 522 87 41

Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej

Pracownia badania mięsa na obecność włośni

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016