PIW Lidzbark Warmiński
POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim
Zgłaszanie padłych sztuk

Posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz.

Informacje o padnięciu prosimy zgłaszać pod numerami telefonów:

89 522-87-49

lub

89 767-22-22

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016