PIW Lidzbark Warmiński

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim

PIW Lidzbark Warmiński

Utylizacja materiału niebezpiecznego (SRM) i padłych zwierząt gospodarskich

Zgodnie z § 4, pkt3 RMRiRW z dnia 21.10.2010r Dz.U. z 2016r poz 885 , Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim przypomina o konieczności utylizowania materiału niebezpiecznego (SRM) powstałego przy uboju cieląt do 6 miesiąca życia oraz owiec i kóz (ubijanych w każdym wieku). Materiał taki z terenu powiatu lidzbarskiego odbierają dwa zakłady:

Zbiór Surowców Pochodzenia Zwierzęcego Ryszard Pręgowski

Perkuiki 5 , 11-200 Bartoszyce

tel.: 89 750 40 44, 606 648 179, 694 485 643  

oraz

PHU Magdalena Czaplińska

ul. Olsztyńska 4 lok. 1

11-130 Orneta

tel. 55 242 12 28, 606 999 418

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016
Oświadczenie o dostępności
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast