PIW Lidzbark Warmiński

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim

PIW Lidzbark Warmiński

Aktualności

ANTYBIOTYKI – ULOTKA


Szkolenie ubój na użytek własny

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim informuje, iż 19 listopada 2019r. w siedzibie tutejszego inspektoratu odbędzie się szkolenie dla osób przeprowadzających ubój zwierząt poza rzeźnią z przeznaczeniem na użytek własny . Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00. Osoby chętne do udziału proszone są o telefoniczne potwierdzenie obecności, nr tel. 89 767 22 22

Przeczytaj całość...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii na rok 2017

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2016 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji

Przeczytaj całość...

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016
Oświadczenie o dostępności
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast