PIW Lidzbark Warmiński

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim

PIW Lidzbark Warmiński

Majątek

Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż
samochodu osobowego 2021 rok

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż
samochodu osobowego 2021 rok

ogłoszenie o zbędnym skł. maj. ruch.

Wniosek o nieodplatne przekazanie zbednych skladnikow rzeczowych majatku ruchomego wykaz zb. skł. maj.

 

Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego 2020

wykaz majątku zbędnego, ogłoszenie o zbędnym majątku, Wniosek o nieodplatne przekazanie zbednych skladnikow rzeczowych majatku ruchomego

 

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego 2020

ogłoszenie przetargu nieograniczonego

załącznik nr 1

załącznik nr 2 RODO-klauzula. załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD OFERENTA

Zdjęcia

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego

Działając na podstawie § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r.  w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U z 2017 r. poz. 729) informuję, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim  przekazał nieodpłatnie bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu  Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim, ul. Olsztyńska 8, 11-100 Lidzbark Warmiński następujące składniki mienia ruchomego:

  • Opryskiwacz STIHL SR 420 – 1 szt.
  • Myjka STIHL RE 128 – 1 szt.
  • Myjka wysokociśnieniowa K855 – 1 szt.
  • Szczotka do myjki wysokociśnieniowej – 1 szt.
  • Pojemniki plastikowe 120 l. – 5 szt.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016
Oświadczenie o dostępności
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast