PIW Lidzbark Warmiński

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim

PIW Lidzbark Warmiński

Grypa ptaków

Apel do hodowców drobiu MRiRW oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Treść apelu

Aktualna sytuacja epizotyczna na terenie Polski w zakresie grypy ptaków

Informacja dla hodowców drobiu

Treść komunikatu

Wytyczne GLW dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne,
w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Treść wytycznych

Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Treść Rozporządzenia

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016
Oświadczenie o dostępności
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast