PIW Lidzbark Warmiński

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim

PIW Lidzbark Warmiński

Nowe wytyczne w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Od dnia 01 czerwca 2016 wchodzi w życie nowe rozporządzenie MRiRW Dz. U. poz. 451 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Główny Lekarz Weterynarii publikuje nowe wytyczne celem ułatwienie wdrożenia w/w rozporządzenia.

Aby pobrać wytyczne kliknij tutaj.

Aby pobrać rozporządzenie kliknij tutaj.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016
Oświadczenie o dostępności
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast