PIW Lidzbark Warmiński

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim

PIW Lidzbark Warmiński

SKARGI I WNIOSKI

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim

Poniedziałek w godz. 9:00 – 14:00

Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:
Skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim codziennie 8:00 – 14:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim ul. Ornecka 2d

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać:
1. Pocztą na adres:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim ul. Ornecka 2d 11-100 Lidzbark Warmiński
2. Faksem na numer: (89) 767-06-71

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016
Oświadczenie o dostępności
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast