PIW Lidzbark Warmiński

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim

PIW Lidzbark Warmiński

Urzędowe badanie mięsa

Przypominamy, że przy produkcji mięsa na użytek własny, badanie mięsa na włośnie (świń, dzików i nutrii) jest badaniem obowiązkowym (zgodnie z §12 RMRiRW z dnia 21.10.2010r. (Dz.U.  z 2015r. poz.392) ).

LP   Imię i nazwisko                  Adres miejsca wykonywania badania                    Kontakt

1 INSPEKTORZY PIW Powiatowy Inspektorat Weterynarii

11-100 Lidzbark Warmiński, ul Ornecka 2d

Dni badania: wtorek, piątek

Dostarczanie próbek mięsa do godz, 11.45

89 767 2222
2 Jerzy Ożubko Gabinet Weterynaryjny

11-130 Orneta, ul. Kościelna  13

Dni badania: od poniedziałku do piątku

603 182 458

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016
Oświadczenie o dostępności
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast