PIW Lidzbark Warmiński

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim

PIW Lidzbark Warmiński

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii na rok 2017

Lidzbark Warmiński, dn. 14 listopad 2016 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 

 

Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lidzbarku Warmińskim zawiadamia, że w dniu 14 listopada 2016 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wyznaczenia lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania ustawowych zadań Inspekcji, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007r. Nr 121 poz. 842 z późn. zm.) na terenie powiatu lidzbarskiego.

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Lidzbarku Warmiński
Krzysztof Rudziński

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016
Oświadczenie o dostępności
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast