PIW Lidzbark Warmiński

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
w Lidzbarku Warmińskim

PIW Lidzbark Warmiński

Ubój zwierząt w gospodarstwie

Informujemy,  że zgodnie  z §4 pkt 3 RMRiRW z 2015 roku poz .392, właściciel ma obowiązek poinformowania miejscowej Inspekcji Weterynaryjnej o zamiarze uboju świń minimum 24 godziny przed planowanym ubojem.

Informacja  taka  może być złożona osobiście lub telefonicznie : 

89 522 87 44, 89 522 87 45

lub

89 767 22 22 , +48 696 429 062

W przypadku uboju przeżuwaczy (bydła, owiec, kóz) właściciel składa osobiście pisemny wniosek w Inspekcji z własnoręcznym podpisem. W gospodarstwie bydło może być ubijane do 6 miesiąca życia, starsze sztuki  mogą być ubijane tylko w rzeźni.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Lidzbarku Warmińskim 2016
Oświadczenie o dostępności
Zmień rozmiar tekstu
Zmień kontrast